Nová sýpka – rezidenční bydlení

 

            Vývoj projektu má za sebou několikaletou historii. První návrh byl zpracován v roce 2009. Počítal s větším počtem bytů, avšak ve zdravém a přiměřeném urbanistickém kontextu. Přetrvávající ekonomická krize a investiční nejistota vedla k pozastavení projektu a projekčních prací.

 

Obrázek původního návrhu s duchem sýpky

            V roce 2012 byla vytvořena nynější podoba projektu, která je založena na  koncepci sloučení výhod bydlení ve městě a rodinného bydlení na předměstí s vlastní zahradou, při zachování soukromí a intimity.

Již v analytické fázi projektu se ukázalo jako nevhodné zachovat a adaptovat stávající hospodářský objekt sýpky.  Ta byla vybudována podle projektu z roku 1926 a věžové silo dle projektu z roku 1936 pro skladování sypkých hospodářských plodin a přeprodej v přímé návaznosti na železnici a strategické umístění na samé periferii města s vazbou na venkov a polnosti.

 

Obrázek dokumentce sýpky z roku 1936

            Proměnou městského kontextu se sýpka z okraje města octla v jeho centru. Stavba není již mnoho let pro svůj původní účel využívána, z čehož vyplynul její celkový stav a zejména stav vnitřních dřevěných konstrukcí. Hlavním argumentem je z hlediska územní ekonomie hodnota rozsáhlého pozemku, který doplňuje do ucelené podoby lokalitu nacházející se v širším centru města. Lokalita je charakteristická bytovými domy a rodinnými domy městského typu uspořádanými do bloků či ulicových front s vnitřními dvory.  Přes veškerou nostalgii a obdiv k objektu jako svědku své doby, byla konstrukčně a funkčně nepravdivá adaptace zavržena. Duch sýpky se jako výšková dominanta přesouvá ve tvarové reminiscenci na okraj pozemku, uvolňuje pozemek pro slunce a přináší prostor pro vnitřní sad. Vzniká polouzavřený vnitroblok s plným prosluněním, jsou zachovány průhledy a pocit neomezenosti prostoru.

            Byty jsou přístupny venkovními krytými schodišti v zeleni, parkování je přímo pod byty v polosuterénu přístupném individuálně přímo z ulice, variabilně buď přes parkovací zábranu nebo mříž nebo uzavřenou temperovanou garáž, vždy s uzamykatelnou kójí za parkovacím místem.

Byty jsou navrženy s nekompromisní a ergonomickou dispozicí, s důrazem na bohaté proslunění a velkorysé úložné prostory. Terasy svým řešením nenarušují soukromí sousedů. U větších bytů, kde se předpokládá život vícegenerační rodiny nebo potřeba vlastního soukromí pro osamostatňujícího se potomka,  jsou navrženy dvě samostatné terasy.

            Dalším bonusem je vytvoření zázemí pro setkávání a společné aktivity, kooperaci a vzájemnou výpomoc např. při hlídání dětí, s možností vzniku dlouhodobějšího vztahu „adoptivních prarodičů“ se zodpovědným dohledem.  Klubový charakter zázemí poskytuje prostor pro návštěvy v polodomácím prostředí v návaznosti na vnitřní zahradu. Dvůr bude ve večerních hodinách uzamčen a přístupný pouze pro rezidenty.

            Objekt disponuje kvalitními bezúdržbovými materiály fasád, kvalitní zasklení a orientace předpokládá bohaté pasivní zisky solární energie, šetří prostředky a umožňuje jejich přesun na péči o společnou zeleň a správu dění v rezidenci, dále se počítá se zásobníky na dešťovou vodu pro závlahový systém. Vsadilo se na racionalitu a dlouhodobost investice do bydlení. 

            Marně od převratu očekáváme vznik kvalitního obytného celku, který by svými atributy navázal na čtvrti, které vznikaly ve většině českých a moravských měst již před sto lety. Projekt rezidenčního bydlení Nová sýpka je pro ty, kteří očekávají kvalitu a individualitu vlastního rodinného bydlení a nechce se jim přesouvat z města do „kukuřice“, nebo podstupovat riziko hraničící s jistotou, že se další nová předměstská či příměstská zástavba zvrhne do urbanistického balastu.

 

 

Slovo developera

Vážení přátelé,

úvodem Vám chci poděkovat za Váš čas, strávený na těchto stránkách, k nově připravovanému projektu rezidenčního bydlení Nová Sýpka, lokalizovaného kousek od centra Opavy.

 

Rád bych Vás seznámil s naším projektem na uceleném a uzavřeném pozemku vetšího rozsahu v klidné obytně zone v blizkosti centra města.


Projekt vznikal na základě myšlenky mého vlastního bydlení v této lokalitě, které mám již od roku 1996 a mohu tedy sám na základě svých osobních zkušeností tuto klidnou lokalitu pro bydlení vřele doporučit.

 

Samotný duch sýpky z roku 1926, tedy již historicky vzdalené doby mne, jako člověka bydlíciho přímo v této lokalitě, vždy přitahoval.


Nyní uzrál čas, nabídnout Vám podobnou inspiraci s touto lokalitou, ale s uceleným a uzavřeným moderním prostorem dle světových standardů, při zachováni ducha teto budovy.

Proto jsem do projektu vtáhnul i zkušeného developera, původem z Anglie, se zkušenostmi s výstavbou nejen britských brownfieldů a taktéž zkušené a dynamické architekty z Opavy, kteří spolu se mnou zanechají výraznou stopu pro dalši generace právě díky této výstavbě našeho rezidenčního bydleni "Nová Sýpka" v této lokalitě, jako neopakovatelného celku nedaleko centra krásného města Opavy. 

 

Cílem je vybudovat toto rezidenční bydleni pro pocit sve vlastní otevřené plochy, terasy a zahrady a spojit tak výhody dvou fenoménů - bydlení příměstského typu v rodinném domě pro pocit soukromí a kontaktu s exteriérem pomocí prostorných teras a bydlení v bytovém domě s patřičnými službami, v blízkosti centra města.

 

Dekuji za Váš čas, který jste strávili prohlídkou těchto webových stránek.

 

Jednatel spolecnosti BP realinvest :    Ing.Pavel Brida

 
TOPlist

Aktuality